Mắm nêm Dì Cẩn chai 500ml

25.000 22.000

Mắm nêm Dì Cẩn đặc sản nước mắm tại Đà Nẵng.